html templates

GDPR

Ochrana dat

1. Ochrana dat v kostce
Obecná informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.
Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jejich kontaktní údaje najdete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je sdělíte. Mohou to být například data, která zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi systémy IT, když navštívíte web. Jedná se hlavně o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

K čemu používáme vaše údaje?

Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. K analýze chování uživatele lze použít další data.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.
Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnotit vaše chování při procházení. To se děje primárně pomocí cookies a takzvaných analytických programů. Vaše chování při procházení je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit pomocí nepoužívání určitých nástrojů. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


2. Obecné informace a povinné informace
Soukromí

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.
Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem pro zpracování údajů na tomto webu je:

Jednatelka Hana Franzova
Karlovarská cp 334/9
353 01 Mariánské Lázné

Telefon: 00420 776 079 361
E-mail: villa.sonnenstrahl@seznam.cz


Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).
Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.
Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webových stránek, používá tato stránka SSL nebo. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetími stranami.
Informace, blokování, mazání

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení.
Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitky proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.


3. Sběr dat na našem webu
Soubory cookie

Některé z internetových stránek používají takzvané cookies. Soubory cookie nepoškodí váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy ve vašem prohlížeči.

Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „relační cookies“. Po vaší návštěvě jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (např. Funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho chování při procházení), bude s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů zacházeno samostatně.
Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

Typ a verze prohlížeče
použitý operační systém
URL referreru
Název hostitele přistupujícího počítače
Čas požadavku serveru
IP adresa

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování údajů je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.
Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných až do okamžiku odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel uložení dat již nebude platit (např. Po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.


4. Analytické nástroje a reklama
Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies Google Analytics je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA. Celá adresa IP bude přenesena pouze na server Google v USA a tam bude ve výjimečných případech zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webové stránky a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: https : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = de .

Námitka proti shromažďování údajů

Google Analytics můžete zabránit ve shromažďování údajů kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů o budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivujte Google Analytics .

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje o uživatelích, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Zpracování údajů objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování dat se společností Google a plně využíváme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tento web využívá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics. To umožňuje vytváření přehledů, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování údajů“.
Statistiky WordPressu

Tento web používá nástroj Statistiky WordPress ke statistickému vyhodnocení přístupu návštěvníků. Poskytovatelem je Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Statistiky WordPress používají soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o používání našich webových stránek jsou uloženy na serverech v USA. Vaše IP adresa bude po zpracování a před uložením anonymizována.

Soubory cookie „WordPress Stats“ zůstanou ve vašem zařízení, dokud je nevymažete.

Soubory cookie „WordPress Stats“ se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymní analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

Proti shromažďování a používání vašich dat do budoucna můžete vznést námitku nastavením opt-out cookie ve vašem prohlížeči kliknutím na tento odkaz: https://www.quantcast.com/opt-out/ .

Pokud odstraníte soubory cookie ve svém počítači, budete muset znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení.


5. Pluginy a nástroje
Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma, která poskytuje Google. Když vyvoláte stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Z tohoto důvodu se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. Díky tomu společnost Google pozná, že na náš web byl přistupován prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google Web Fonts probíhá v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o Google Web Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/ .
Google Překladač

Tato stránka používá Překladač Google k automatickému překladu do mnoha jazyků. Z tohoto důvodu se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. Díky tomu společnost Google pozná, že na náš web byl přistupován prostřednictvím vaší IP adresy a jazyka, do kterého má být stránka přeložena. Použití Překladače Google je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a snazšího přístupu pro návštěvníky, kteří nemluví německy. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Další informace o Překladači Google najdete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/ .
Google mapy

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí a ukládají společností Google na serverech ve Spojených státech. Poskytovatel tohoto webu nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Google Maps je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a aby bylo snadné najít místa, která jsme označili na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .
Zásady ochrany osobních údajů


1. Přehled ochrany údajů
Všeobecné

Následující text poskytuje jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, se kterými byste mohli být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů níže.
Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webové stránky. Kontaktní údaje provozovatele najdete v požadovaném právním upozornění webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Některé údaje se shromažďují, když nám je poskytnete. Mohou to být například data, která zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje shromažďují naše systémy IT automaticky při návštěvě webových stránek. Tyto údaje jsou primárně technické údaje, jako je prohlížeč a operační systém, který používáte, nebo při přístupu na stránku. Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

K čemu používáme vaše údaje?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění řádného fungování webové stránky. Další údaje lze použít k analýze toho, jak návštěvníci používají web.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Vždy máte právo požadovat bezplatně informace o vašich uložených datech, jejich původu, příjemcích a účelu jejich shromažďování. Máte také právo požadovat jeho opravu, zablokování nebo smazání. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany soukromí a údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat pomocí adresy uvedené v právním oznámení. Samozřejmě můžete také podat stížnost u příslušných regulačních orgánů.
Analytics a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze provádět statistické analýzy vašeho chování při procházení. K tomu dochází primárně pomocí cookies a analytiky. Analýza vašeho chování při procházení je obvykle anonymní, tj. Z těchto údajů vás nebudeme moci identifikovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit pomocí nepoužívání určitých nástrojů. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitky. O tom, jak uplatnit své možnosti v tomto ohledu, vás budeme informovat níže.


2. Obecné informace a povinné informace
Ochrana dat

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tuto webovou stránku, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, se kterými byste mohli být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Vezměte prosím na vědomí, že data přenášená přes internet (např. Prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou podléhat narušení bezpečnosti. Úplná ochrana vašich údajů před přístupem třetích stran není možná.
Oznámení týkající se strany odpovědné za tento web

Osoba odpovědná za zpracování údajů na tomto webu je:

Jednatelka Hana Franzova
Karlovarská cp 334/9
353 01 Mariánské Lázné

Telefon: 00420 776 079 361
E-mail: villa.sonnenstrahl@seznam.cz


Odpovědnou stranou je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).
Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním vašich údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna odvolat. Postačuje neformální e-mail s tímto požadavkem. Údaje zpracované před obdržením vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovány.
Šifrování SSL nebo TLS

Tento web používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webu. Šifrované připojení v řádku adresy prohlížeče poznáte, když se změní z „http: //“ na „https: //“ a v řádku adresy prohlížeče se zobrazí ikona zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetími stranami.
Informace, blokování, mazání

V souladu s právními předpisy máte právo být kdykoli bezplatně informováni o jakýchkoli vašich osobních údajích, které jsou uloženy, jakož i o jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat pomocí adresy uvedené v našem právním upozornění.
Námitky proti propagačním e-mailům

Tímto výslovně zakazujeme použití kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s požadavky právních upozornění na webové stránky, pokud jde o zasílání propagačních a informačních materiálů, které nejsou výslovně požadovány. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky v případě přijetí nevyžádaných reklamních materiálů, jako je e-mailový spam.


3. Sběr dat na našem webu
Soubory cookie

Některé z našich webových stránek používají soubory cookie. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie pomáhají učinit náš web uživatelsky přívětivějším, efektivnějším a bezpečnějším. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy ve vašem prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „relační soubory cookie“. Po vaší návštěvě se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají v paměti vašeho zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě webu.

Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste se mohli případ od případu rozhodnout, zda soubor cookie přijmete nebo odmítnete. Alternativně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby za určitých podmínek automaticky přijímal soubory cookie nebo je vždy odmítal, nebo aby soubory cookie automaticky odstranil při zavření prohlížeče. Zakázání cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k umožnění elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které chcete použít (například nákupní košík), se ukládají podle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie, aby zajistil optimalizovanou službu poskytovanou bez technických chyb. Pokud jsou také uloženy další soubory cookie (například ty, které se používají k analýze vašeho chování při procházení), bude s nimi v těchto zásadách ochrany osobních údajů zacházeno samostatně.
Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš prohlížeč automaticky přenáší, do „souborů protokolu serveru“. Tyto jsou:

Typ a verze prohlížeče
Použitý operační systém
URL referreru
Název hostitele přistupujícího počítače
Čas požadavku serveru
IP adresa

Tyto údaje nebudou kombinovány s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, který umožňuje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo k předběžným opatřením.
Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme údaje zadané ve formuláři, včetně kontaktních údajů, které poskytnete, abychom mohli odpovědět na vaši otázku a jakékoli následné dotazy. Tyto informace nesdílíme bez vašeho svolení.

Budeme proto zpracovávat veškeré údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, pouze s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje neformální e-mail s tímto požadavkem. Údaje zpracované před obdržením vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovány.

Údaje, které uvedete v kontaktním formuláři, uchováme, dokud nepožádáte o jejich smazání, neodvoláme váš souhlas s jejich uložením nebo přestane existovat účel jejich uložení (např. Po splnění vašeho požadavku). Jakékoli povinná zákonná ustanovení, zejména ta, která se týkají povinných dob uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.


4. Analytics a reklama
Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu. Provozuje ji společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Soubory cookie Google Analytics se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Vaše IP adresa bude zkrácena společností Google v rámci Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech je úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Google použije tyto informace jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavení zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb týkajících se aktivity na webu a používání internetu pro provozovatele webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s žádnými jinými údaji uchovávanými společností Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání těchto cookies můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. Rádi bychom však zdůraznili, že to může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu. Můžete také zabránit tomu, aby údaje generované soubory cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) byly předány společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs .

Námitky proti shromažďování údajů

Sběru vašich údajů pomocí Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, aby se zabránilo shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: Zakažte Google Analytics .

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje o uživatelích, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs .

Zpracování údajů externě

Uzavřeli jsme se společností Google dohodu o outsourcingu našeho zpracování údajů a při používání Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Sběr demografických údajů pomocí Google Analytics

Tento web využívá demografické funkce Google Analytics. To umožňuje generovat přehledy obsahující prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z zájmově orientované reklamy od společnosti Google a údajů o návštěvnících třetích stran. Tyto shromážděné údaje nelze připsat žádné konkrétní konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat úpravou nastavení reklam ve svém účtu Google nebo můžete zakázat shromažďování údajů pomocí Google Analytics, jak je popsáno v části „Odmítnutí shromažďování údajů“.
Statistiky WordPressu

Tento web používá nástroj Statistiky WordPress k provádění statistických analýz provozu návštěvníků. Tuto službu poskytuje Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Statistiky WordPress používají soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o používání našich webových stránek jsou uloženy na serverech v USA. Vaše IP adresa bude po zpracování a před uložením anonymizována.

Soubory cookie WordPress Stats zůstanou ve vašem zařízení, dokud je nevymažete.

Ukládání cookies „WordPress Stats“ je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste se mohli případ od případu rozhodnout, zda soubor cookie přijmete nebo odmítnete. Alternativně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby za určitých podmínek automaticky přijímal soubory cookie nebo je vždy odmítal, nebo aby soubory cookie automaticky vymazal při zavření prohlížeče. Když jsou cookies zakázány, funkčnost našich služeb může být omezena.

Proti shromažďování a používání vašich údajů můžete kdykoli vznést námitky kliknutím na tento odkaz a nastavením cookie pro odhlášení ve vašem prohlížeči: https://www.quantcast.com/opt-out/ .

Pokud odstraníte soubory cookie ve svém počítači, budete muset znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení.


5. Pluginy a nástroje
Webová písma Google

Pro jednotné znázornění písem používá tato stránka webová písma poskytovaná společností Google. Když otevřete stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Za tímto účelem musí váš prohlížeč navázat přímé připojení k serverům Google. Google si tak uvědomuje, že na naši webovou stránku bylo přistupováno prostřednictvím vaší IP adresy. Používání webových písem Google se provádí v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich webových stránek. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije váš počítač standardní písmo.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů Google na https://www.google.com/policies/privacy/ .
Google Překladač

Pro automatický překlad do mnoha jazyků na našich webových stránkách používáme Google Translate.

Za tímto účelem musí váš prohlížeč navázat přímé připojení k serverům Google. Google si tak uvědomuje, že na naši webovou stránku bylo přistupováno prostřednictvím vaší IP adresy a v jakém jazyce chcete náš web přeložit. Použití Překladače Google se provádí v zájmu atraktivní prezentace našich webových stránek a snadného přístupu k informacím pro lidi, kteří neumí číst německy. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/ .
Google mapy

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Provozuje ji společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat Mapy Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel tohoto webu nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Použití Map Google je v zájmu přitažlivosti našeho webu a usnadnění umístění míst, která jsme na webu určili. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

© Copyright 2019 Hotel Sonnenstrahl - Všechna práva vyhrazena